Drevo je prírodný materiál, ktorý je citlivý najmä na zmeny počasia, teda predovšetkým vlhkosť a UV žiarenie. Okrem týchto vonkajších vplyvov má drevo aj veľa biologických nepriateľov. Preto ak chceme zvýšiť odolnosť dreva pred plesňami, hubami alebo drevokazným hmyzom, musíme drevené plochy najmä nového dreva ošetriť vhodným impregnačným náterom. Ideálne ešte pred umiestnením do exteriéru. Najlepšia zbraň proti týmto škodcom je teda prevencia v podobe biocídneho napúšťadla.

Nezabúdajme na impregnáciu dreva

Biocídne napúšťadlá

Biocídne prípravky rozdeľujeme podľa účinnej látky do viacerých typov. Ochranu dreva pred plesňami a hubami zabezpečujú fungicídy, poškodeniu dreva hmyzom zabraňujú insekticídy. Väčšina biocídnych napúšťadiel obsahuje obidve tieto účinné látky. Drevené materiály, ktoré sa nachádzajú najmä v interiéri a mohli by prísť do styku s potravinami alebo pitnou vodou sa takýmito nátermi neošetrujú. Vo všeobecnosti sa biocídne napúšťadlá používajú len vo vonkajšom prostredí. Produkty pre impregnáciu bývajú dostupné buď už v nariedenom stave alebo v podobe koncentrátu s odporúčaným pomerom riedenia. Jedinou výhodou koncetrátov je len menšia a praktickejšia veľkosť balenia.

Postup impregnácie

Aplikácia biocídneho napúštadla by sa nemala robiť v interiéri. Preto je vhodné si pri plánovaní impregnácie vyhliadnuť pekné počasie alebo si prípadne urobiť miesto v dobre vetranej miestnoti. Ideálna teplota aplikácie je od 10 do 30 °C. Samozrejmosťou je, aby bol drevený povrch očistený a suchý. Náter sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách sa zvykne využiť striekacia technika alebo namáčanie. Ideálnu impregnáciu docielime dvomi vrstvami. Zasychanie je závislé od vlhkosti a teploty okolitého prostredia, ale spravidla už po cca šiestich hodinách môžete nanášať finálny vrchný ochranný náter. Pri používaní biocídnych výrobkov je potrebné dbať aj na ochranu životného prostredia a zabrániť akýmkoľvek únikom do pôdy alebo vody.

Sanácia napadnutého dreva

Pri sanácii dreva napadnutého hmyzom alebo hubami postupujeme rovnako ako pri preventívnom ošetrení. Dôležitým faktorom pre nás je zistiť a odstrániť príčinu vzniku poškodenia. Veľmi často to býva zvýšená vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie škodcov alebo rast húb, rias a plesní. Podstatným krokom je odstránenie hubou napadnutých častí. Ak sa jedná o drevokazný hmyz, je potrebné v dreve škodcu zlikvidovať. Ak je drevo veľmi poškodené, je lepšie ho nespevňovať, radšej celé časti vymeniť za nové. Ak je rozsah škôd veľký, je lepšie konzultovať opravu s odborníkom alebo si nechať poradiť u niektorého špecialistu z predajne farieb.

Kde nájdete predajne?

Ak ste sa rozhodli zakúpiť niektorý produkt z rady náterov na drevo, navštívte naše podnikové predajne Chemolak alebo si môžete vybrať niektorého z našich obchodných partnerov.