Pred tým ako sa drevo zmení na spracovateľný materiál je ho treba pred-upraviť. Predúprava dreveného podkladu spočíva v jeho vysušení (odporúčaná optimálna vlhkosť dreva pre použitie v interiéri je 6 – 8%, pre použitie v exteriéri 12%), odstránení živice, oprave rôznych chýb dreva, vybrúsení, morení, prípadne napustení biocídnym prípravkom.

Ako ochrániť drevo pred nežiadúcimi vplyvmi

Pre nanášanie náterových látok je vhodné drevo zdravé, s optimálnou vlhkosťou a rovnorodou štruktúrou, dobre vybrúsené, bez zdvihnutých vlákien a kazov. Treba mať tiež na zreteli, že drevo je živý materiál. Špecifické je napríklad svojou schopnosťou absorbovať vlhkosť zo vzduchu. O tejto vlastnosti hovoríme ako o dýchaní dreva. To znamená, že keď chceme zabezpečiť jeho objemovú stálosť, musíme podľa toho upraviť aj povrch dreva. 

Povrchová úprava dreva náterovými látkami tiež zabezpečuje ochranu voči činiteľom, ktoré drevo znehodnocujú, zlepšuje vlastnosti povrchu a esteticky povrch dotvára.

K činiteľom znehodnocujúcim drevo patria biologickí škodcovia:

  • plesne
  • drevokazné a drevosfarbujúce huby
  • drevokazný hmyz

Poveternostné vplyvy:

  • UV žiarenie 
  • voda 
  • prach 
  • emisie

Ale aj chemikálie, či energetické zdroje (spôsobujú termickú degradáciu dreva).

Pri zlepšení vlastností povrchu vhodnou úpravou sa zvyšuje napríklad abrazívna odolnosť, taktiež odolnosť voči chemikáliám a môže sa získať protipožiarna alebo protišmyková odolnosť.

Na dosiahnutie týchto vlastností sa používajú plniče, tmely, základné a vrchné laky a farby, rôzne napúšťadlá, oleje, lazúry, moridlá a vosky.

Pre komplexnú povrchovú úpravu dreva sa používajú systémy buď transparentné alebo pigmentované. Transparentné systémy tvorí základný lak s dobrou brúsiteľnosťou a vrchný lak s požadovanou tvrdosťou, odolnosťou a leskom. Pigmentované systémy tvorí základná farba s dobrou plniacou schopnosťou a brúsiteľnosťou, s dobrou tvrdosťou, odolnosťou, požadovaným odtieňom a leskom.

Prípravky na ochranu pred biologickými škodcami sa používajú hlavne pri ošetrení krovov, okenných rámov, exteriérových konštrukcií, záhradného nábytku a pod.

Na povrchovú úpravu okien a dverí v exteriéri sa používajú hrubovrstvé lazúry a laky, ktoré musia podporovať rozmerovú stabilitu výrobku.

Na povrchovú úpravu stavieb z dreva, plotov, pergol a altánkov sa používajú tenkovrstvé prípadne strednovrstvé lazúry a laky. Nevhodné sú hrubovrstvé systémy, ktoré používame na exteriérové okná a dvere.

Plniče (hmoty s vysokým obsahom plnidiel) sa používajú na zaplnenie trhlín a pórov na povrchu dreva.

Moridlá sa používajú pod transparentné laky, oleje alebo vosky, na dosiahnutie požadovanej farebnosti, pričom je zvýraznená prirodzená štruktúra a krása dreva.

Základné vlastnosti materiálov sú určené typom použitého spojiva (živice). Používané sú nitrocelulózové, vodou riediteľné akrylátové, 1K a 2K polyuretánové rozpúšťadlové i vodou riediteľné a UV žiarením vytvrdzované náterové látky. Nitrocelulózové hmoty boli v minulosti najrozšírenejšie. Ich prednosťou bolo veľmi rýchle schnutie a jednoduchá aplikácia. Nevýhodou bola pomerne nízka sušina a nízka odolnosť voči vode a chemikáliám. Sú na ústupe hlavne z dôvodu nevyhovujúcich parametrov VOC. Stále širšie uplatnenie nachádzajú vodou riediteľné hmoty, hlavne pre segment DIY (lazúry, parketové laky, laky na nábytok). Pri priemyselných úpravách dreva (parkety, nábytkárske dielce, kuchynské linky, kúpeľňový nábytok, dvere, dverové zárubne) na mechanizovaných nanášacích linkách sú rozšírené UV žiarením vytvrdzované hmoty transparentné alebo pigmentovné i vodou riediteľné. Ako spojivo sú používané akrylátové a polyesterové živice. Fotoiniciátory zabudované v týchto hmotách vplyvom UV žiarenia emitovaného špeciálnymi žiaričmi naštartujú prakticky okamžité vytvrdenie náterov

Kde nájdete predajne?

Ak ste sa rozhodli zakúpiť niektorý produkt z rady náterov na drevo, navštívte naše podnikové predajne Chemolak alebo si môžete vybrať niektorého z našich obchodných partnerov.